• گروه2(251)
  • نقاشي هاي برگزيده محمود فرشچيان (2زبانه،گلاسه،باقاب)

اطلاعات بیشتر

وزن 781 kg
Scroll